Besluit op Wob-verzoek over grondstromen en Bbk-meldingen Boskoop

Besluit op een verzoek om informatie over grondstromen en meldingen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) op de locaties Torenpad en Draaistok te Boskoop. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).