Besluit op Wob-verzoek over EVOA-beschikkingen

Besluit op een verzoek om informatie over 9 EVOA-beschikkingen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).