Besluit op bezwaar tegen Wob-besluit inzake informatie betreffende het onderzoek van het Ministerie van Justitie en Veiligheid naar de aftapbaarheid van OTT-communicatiediensten

De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 6 oktober 2022 een besluit genomen op een bezwaar in het kader van de Wet open overheid. Het bezwaar heeft betrekking op een Wob-besluit over encryptie en in het bijzonder de aftapbaarheid van OTT-communicatiediensten.