Besluit op bezwaar pensioenaftopping op grond van de Woo

De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 9 mei 2022 een besluit genomen op grond van de Woo naar aanleiding van het bezwaarschrift tegen een besluit op grond van de Wob aangaande pensioenaftopping.