Besluit op Wob-verzoek inzake de individuele tegemoetkoming van de NS voor de slachtoffers van de transporten tijdens WO II

De minister van Financiën heeft beslist op een Wob-verzoek inzake de individuele tegemoetkoming van de NS voor de slachtoffers van de transporten tijdens WO II. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur vervangen door de Wet open overheid (Woo).