Besluit op Wob-verzoek inzake de resultaten van het onderzoek betreffende de maatregel 'Verbod op betalen en ontvangen van contante bedragen vanaf 3000 euro'

De minister van Financiën heeft beslist op een Wob-verzoek inzake de resultaten van het onderzoek betreffende de maatregel “verbod op betalen en ontvangen van contante bedragen vanaf 3000 euro”. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur vervangen door de Wet open overheid (Woo).