Besluit op Woo-verzoek over Stichting Sound-Music22 2019-2022

Besluit op een verzoek om informatie over de Stichting Sound-Music22 over de periode 2019-2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo). Deze wet heeft de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), op basis waarvan op 20 april 2022 het verzoek werd gedaan, vervangen sinds 1 mei 2022.