Besluit op Wob-verzoek over toezicht- en keuringsgegevens van speeltuin

Besluit op een verzoek om informatie over over toezicht- en keuringsgegevens van een speeltuin. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).