Besluit op Wob-/Woo-verzoek over communicatie LNV over stikstofbeleid, vergunningsverlening, PAS-melders en juridische procedures

Besluit op een verzoek om informatie over communicatie van het ministerie van LNV met diverse partijen over stikstofbeleid, vergunningsverlening, PAS-melders en juridische procedures. Het verzoek is op 21 februari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 1 juni 2022 dit besluit genomen.

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over communicatie LNV over stikstofbeleid, vergunningsverlening, PAS-melders en juridische procedures (PDF | 8 pagina's | 181 kB)

Inventarislijst Wob-/Woo-verzoek over communicatie LNV over stikstofbeleid, vergunningsverlening, PAS-melders en juridische procedures (PDF | 2 pagina's | 261 kB)

Bijlagen bij Wob-/Woo-verzoek over communicatie LNV over stikstofbeleid, vergunningsverlening, PAS-melders en juridische procedures (PDF | 91 pagina's | 6,2 MB)