Besluit Wob-verzoek geluidbelasting Groningen Airport Eelde 2021-2022

Besluit op een verzoek om openbaarmaking van de geluidbelasting door Groningen Airport Eelde in de periode april 2021 tot en met maart 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).