Besluit op Wob-/Woo-verzoek over Konikpaarden in de Oostvaardersplassen (20-0847)

Besluit op een verzoek om informatie over Konikpaarden in de Oostvaardersplassen. Het verzoek is op 11 november 2020 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 16 juni 2022 dit besluit genomen.