Besluit op Wob-/Woo-verzoek over meldingen hondenhandelaar

Besluit op een verzoek om informatie over meldingen, gedaan over een hondenhandelaar vanwege een vermeende schending van het welzijn van puppy's. Het verzoek is gedaan op 15 september 2021 op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is deze wet opgevolgd door de Wet open overheid (Woo). Het besluit van 17 juni 2022 is op basis van de Woo genomen.