Besluit op Woo-verzoek betreffende een nota over de schikking met Farmers Defence Force

De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 17 juni 2022 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet open overheid. Het verzoek betreft informatie over de schikking die de NCTV met Farmers Defence Force heeft getroffen in een civiele procedure.