Besluit Wob-verzoek vliegtuigbewegingen Groningen Airport Eelde 2021-2022

Besluit op een verzoek om een overzicht van alle vliegtuigbewegingen van Groningen Airport Eelde over het gebruiksjaar 2021-2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).