Besluit op Woo-verzoek over 2 Cites-vergunningen voor de soort Uromastyx Geyri

Besluit op een verzoek om informatie over gegevens van 2 Cites-vergunningen omstreeks 2018 en 2019 voor de soort Uromastyx Geyri. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

CITES staat voor Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Doel van het CITES-verdrag is voorkomen dat een soort in het wild uitsterft of sterk in aantal daalt door internationale handel.