Besluit op Wob-verzoek mbt capaciteit van regionale Teams Zeden

Op 22 juni 2022 heeft de Inspecteur-generaal van de Inspectie Justitie en Veiligheid een deelbesluit genomen op een verzoek op grond van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op informatie over het beleid ten aanzien van de capaciteit van de regionale zedenteams van de politie, in relatie tot de kwaliteit en doorlooptijd in het afhandelen van meldingen en aangiftes van aanranding en verkrachting in periode van 1 januari 2012 tot en met heden.