Besluit Wob-verzoek fosfaatrechten bedrijf

Besluit op een verzoek om informatie over alle stukken, verslagen, notulen, app/sms-contacten, interne stukken en correspondentie met derden over de totstandkoming van het fosfaatreductieplan vanaf 2014 voor een specifiek bedrijf. En over alle stukken over de totstandkoming en uitvoering van het fosfaatrechtenstelsel met informatie over het schrappen/laten verdwijnen van de erkenning als koper boerderijmelk van hetzelfde bedrijf. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

Besluit Wob-verzoek fosfaatrechten bedrijf (PDF | 2 pagina's | 138 kB)