Besluit Wob-verzoek mandaatregister Directoraten-Generaal Belastingdienst, Toeslagen en Douane

Besluit op een verzoek om het mandaat- en volmachtregister van de Directoraten-Generaal Belastingdienst, Toeslagen en Douane. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).