Besluit op Wob-verzoek m.b.t. de Afghaanse evacuaties

Besluit op een verzoek om informatie over evacuatievlucht Afghanistan. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). 

Besluit op Wob-verzoek m.b.t. de Afghaanse evacuaties (PDF | 5 pagina's | 399 kB)