Besluit op Wob-/Woo-verzoek over openstelling van casino’s tijdens de COVID-19 pandemie

Besluit op een verzoek om informatie over de openstelling van de casino’s tijdens de Covid-19 pandemie. Het verzoek is op 12 november 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 12 juli 2022 dit besluit genomen.