Besluit op Wob-verzoek over welzijnsschendingen van dieren

Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie over uitgevoerde inspecties en andersoortige controles en bezoeken in de periode van 1 januari 2015 tot en met 29 juli 2021 met betrekking tot welzijnsschendingen van dieren bij een bedrijf. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).