Besluit op Wob-verzoek correspondentie en contracten over gaswinning in Groningen

Besluit op een verzoek om informatie over de correspondentie en lopende contracten tussen de Nederlandse overheid en externe partijen in Duitsland aangaande de gaswinning in Groningen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).