Besluit Wob-verzoek dieraantallen veehouderijen Marum

Besluit op een verzoek om documenten over de dieraantallen vanaf 1984 tot 2000 van 2 veehouderijen in Marum. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

Besluit Wob-verzoek dieraantallen veehouderijen Marum (PDF | 22 pagina's | 214 kB)