Besluit Wob-verzoek hondenhandel met Hongarije

Besluit op een verzoek om documenten over hondenhandel met Hongarije in de periode 2017-2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

Besluit en lijst van documenten (PDF | 11 pagina's | 316 kB)