Besluit Wob-verzoek openbaarmaking melding NVWA

Besluit op een verzoek om de melding openbaar te maken naar aanleiding waarvan de NVWA op een bedrijf een controle heeft uitgevoerd. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).