Besluit Wob-verzoek toewijzing nieuwbouw-koopwoningen

Besluit op een verzoek om informatie over de toewijzing van nieuwbouw-koopwoningen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

Besluit Wob-verzoek toewijzing nieuwbouw-koopwoningen (PDF | 5 pagina's | 1,3 MB)

Openbaar gemaakte documenten (PDF | 86 pagina's | 3,6 MB)