Besluit OCW Wob-verzoek controle declaraties externe commissies

Besluit op een verzoek om informatie over de controle op de declaratie van kosten door leden van externe commissies. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

Besluit OCW Wob-verzoek controle declaraties externe commissies (PDF | 3 pagina's | 441 kB)