Besluit Wob-verzoek wijziging subsidiecriteria LED-belichting

Besluit op een verzoek om documenten over de totstandkoming van de wijziging van bepaalde subsidiecriteria binnen het onderwerp LED-belichting zoals opgenomen in de wijzigingsregeling van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 13 april 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

Besluit en lijst van documenten (PDF | 11 pagina's | 721 kB)

Openbaar gemaakte documenten (PDF | 46 pagina's | 2,4 MB)