Besluit op Wob-/Woo-verzoek over inzageverzoek verwerking persoonsgegevens

Besluit op een verzoek om informatie over verwerking van persoonsgegevens. Het verzoek is op 26 december 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 12 september 2022 dit besluit genomen.

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over inzageverzoek verwerking persoonsgegevens (PDF | 2 pagina's | 136 kB)