Besluit Woo-verzoek diertellingsgegevens veehouderij Wedde

Besluit op een verzoek om diertellingsgegevens van een veehouderij in Wedde. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit Woo-verzoek diertellingsgegevens veehouderij Wedde (PDF | 7 pagina's | 747 kB)