Besluit op Wob-/Woo-verzoeken over fosfaatrechten individuele melkveebedrijven en over aanlevering en verwerking gegevens zuivelondernemingen

Besluit op verzoeken om informatie over fosfaatrechten voor individuele melkveebedrijven en over de aanlevering en de verwerking van gegevens van zuivelondernemingen.

Woo-besluit over fosfaatrechten individuele melkveebedrijven en over aanlevering en verwerking gegevens zuivelondernemingen (PDF | 8 pagina's | 132 kB)

Bijlagen bij Woo-besluit over fosfaatrechten individuele melkveebedrijven en over aanlevering en verwerking gegevens zuivelondernemingen (PDF | 19 pagina's | 1,1 MB)

De verzoeken zijn op 8 december 2021 en 4 februari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).