Deelbesluit 2 op Woo-verzoek over correspondentie tussen Staat der Nederlanden en Stichting Urgenda

Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie tussen de Staat der Nederlanden en Stichting Urgenda, en over de uitvoering van het Urgenda-arrest. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit, lijst van documenten en openbaar gemaakte documenten 1-9 (PDF | 80 pagina's | 28,7 MB)

Openbaar gemaakt document 9 (vervolg) (PDF | 47 pagina's | 28,8 MB)

Openbaar gemaakt document 9 (vervolg) (PDF | 55 pagina's | 28,7 MB)