188.494 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Handout 'Stembureau-instructie voor de dag van de stemming'

Instructie voor stembureauleden op de dag van de stemming voor de gemeenteraadsverkiezingen en het raadgevend referendum over...

Publicatie | 08-11-2018

Bestuurskosten BZK november 2017

Dit document bevat de bestuurskosten die in de aangegeven periode zijn gemaakt voor, door of namens bewindspersonen en...

Publicatie | 19-01-2018

Eindrapport commissie-Van der Veer ‘Het moet en kan veiliger!’

Eindrapport commissie-Van der Veer ‘Het moet en kan veiliger!’.

Rapport | 19-01-2018

Kamerbrief met aanbieding eindrapport commissie-Van der Veer

Brief van minister Bijleveld-Schouten (Def) en staatssecretaris Visser (Def) aan de Tweede Kamer met aanbieding van het rapport...

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-01-2018

Kamerbrief over rapport 'De Nederlandse landbouwexport 2017'

Minister Schouten (LNV) informeert de Tweede Kamer over het rapport 'De Nederlandse Landbouwexport 2017'. De Eerste Kamer heeft...

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-01-2018

De Nederlandse landbouwexport 2017

Dit rapport beschrijft hoe de Nederlandse handel in landbouw- en landbouwgerelateerde goederen ervoor stond in 2017.

Rapport | 19-01-2018

Notitie balansverwerking collegegelden HO

Deze notitie dient er voor helderheid te verschaffen hoe de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de WHW op basis van de...

Publicatie | 18-01-2018

Besluit Wob-verzoek over (wachtgeld)uitkeringen Algemene Pensioenwet Politieke Pensioenen

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet...

Wob-verzoek | 18-01-2018

Verantwoording middelen extra ondersteuning in het passend onderwijs

Brief van het ministerie van OCW om de middelen voor extra ondersteuning in het passend onderwijs beter te verantwoorden en...

Brief | 18-01-2018

Regionale arbeidsmarktramingen voor leraren in het primair onderwijs

Het ministerie van OCW laat al jaren ramingen opstellen voor de arbeidsmarkt voor leraren. Nu zijn ook regionale rapporten voor...

Rapport | 18-01-2018