Zoekt u een document van voor 2016 en kunt u dat hier niet vinden? Kijk dan in het webarchief van Rijksoverheid.nl.

1.134 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Ontvang de laatste kamerstukken

Kamerbrief over situatie Zuid-Sudan en einde bijdrage UNMISS

Minister Blok (BZ), minister Bijleveld-Schouten (Def), minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 08-02-2019

Aanbiedingsbrief bij het rapport nr. 60 van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) over wegingsnotities voor internationale samenwerking

Minister Ollongren (BZK) en minister Bijleveld-Schouten (Def) sturen de Tweede Kamer het toezichtsrapport nr. 60 van de Commissie ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-02-2019

Beantwoording vragen voortgangsrapportage over werking van de Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017)

Minister Ollongren (BZK) en minister Bijleveld-Schouten (Def) beantwoorden vragen van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken ...

Kamerstuk: Kamervragen | 06-02-2019

Beantwoording vragen voortgangsrapportage over de werking van de Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017)

Antwoorden van minister Ollongren (BZK) en minister Bijleveld-Schouten (Def) op vragen van de vaste commissie voor Binnenlandse ...

Kamerstuk: Kamervragen | 06-02-2019

Kamerbrief met aanvullende antwoorden over de visie op de toekomst van Defensie

Brief van minister Bijleveld-Schouten (Def) aan de Tweede Kamer met aanvullende antwoorden over de visie op de toekomst van ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 05-02-2019

Beantwoording Kamervragen over businesscase voor civiele dienstauto’s

Antwoorden van staatssecretaris Visser (Def) op de schriftelijke vragen van de Kamerleden Sneller en Belhaj (beiden D66) over de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 05-02-2019

Aanbiedingsbrief bij tussenrapportage visitatiecommissie Defensie en Veiligheid

Aanbiedingsbrief van minister Bijleveld-Schouten mede namens staatssecretaris Visser (beide Def) aan de Tweede Kamer bij de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-02-2019

Kamerbrief met nadere toelichting over integriteit en meldpunt

Brief van staatssecretaris Visser (Def) aan de Tweede Kamer met nadere toelichting over integriteit en meldpunt. Eenzelfde brief ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-02-2019

Kamerbrief over vervanging mijnenbestrijdingscapaciteit

Brief van staatssecretaris Visser (Def) naar aanleiding van het verzoek van de vaste commissie voor Defensie over vervanging ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-02-2019

Aanbiedingsbrief bij geannoteerde agenda bijeenkomst NAVO-ministers Defensie

Aanbiedingsbrief van minister Bijleveld-Schouten (Def) aan de Tweede Kamer bij de geannoteerde agenda bijeenkomst NAVO-ministers ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-02-2019