Zoekt u een document van voor 2016 en kunt u dat hier niet vinden? Kijk dan in het webarchief van Rijksoverheid.nl.

4.819 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kamervragen over bericht VLC heeft ruimtegebrek en leegstand

Minister Slob beantwoordt Kamervragen over het bericht 'VLC heeft ruimtegebrek en leegstand'.

Kamerstuk: Kamervragen | 25-03-2019

Kamerbrief over reactie op rapportage Monitor passend onderwijs. Leerkrachten basisonderwijs

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over de rapportage van DUO 'Monitor passend ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 25-03-2019

Aanbiedingsbrief Zbo-evaluatie Commissariaat voor de Media

Aanbiedingsbrief van minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) aan de Tweede Kamer over Zbo-evaluatie Commissariaat ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 25-03-2019

Aanbiedingsbrief bij afschrift brief Rijksdienst Cultureel erfgoed over historische spoorlijn en collectie EMA

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van een brief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-03-2019

Kamerbrief met de geannoteerde agenda informele Raad voor Concurrentievermogen 3 april 2019

Minister Van Engelshoven stuurt de Eerste Kamer de geannoteerde agenda informele Raad voor Concurrentievermogen op 3 april 2019.

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-03-2019

Kamerbrief met reactie op het bericht 'RTL4 laatste nepleerlingen op school voor documentaireserie’

Minister Slob stuurt een reactie op de berichtgeving in de media over ‘nepleerlingen’ op het Christelijk Lyceum Veenendaal.

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-03-2019

Aanbiedingsbrief beantwoording vragen over Staatsexamen Nt2

Minister Van Engelshoven beantwoordt, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de vragen van een aantal ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-03-2019

Digitaliseringsagenda Primair en voortgezet onderwijs

Overzicht van speerpunten, ambities en activiteiten die de komende jaren richting geven aan digitalisering in het onderwijs.

Publicatie | 22-03-2019

Monitor IBP 2018 0-meting

Hoe ver zijn scholen in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs met het op orde brengen van informatiebeveiliging en ...

Rapport | 22-03-2019

Afschrift brief Rijksdienst Cultureel erfgoed over historische spoorlijn en collectie EMA

Afschrift van een brief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) aan de Wijkraad Zuid-West Amsterdam. Het afschrift ...

Brief | 22-03-2019