Zoekt u een document van voor 2016 en kunt u dat hier niet vinden? Kijk dan in het webarchief van Rijksoverheid.nl.

6.148 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Openstelling burgemeestersvacature Achtkarspelen

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van ...

Publicatie | 19-09-2018

IBI-Nieuwsbrief nummer 85

Nieuwsbrief over interbestuurlijke informatie (IBI).

Brochure | 19-09-2018

Governancerapportage Grensoverschrijdende Samenwerking

Een samenvattende governancerapportage met betrekking tot de grensoverschrijdende samenwerking met de buurlanden.

Rapport | 19-09-2018

Beantwoording Kamervragen schriftelijk overleg evaluatie Kaderwet zbo's 2012-2016

Antwoorden van staatssecretaris Knops (BZK) op de schriftelijke vragen over de evaluatie van de Kaderwet zbo’s 2012-2016.

Kamerstuk: Kamervragen | 19-09-2018

Aanbieding governancerapportage Grensoverschrijdende Samenwerking (GROS)

Staatssecretaris Knops (BZK) stuurt de Tweede Kamer een samenvattende governancerapportage over de grensoverschrijdende ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-09-2018

Aanbiedingsbrief bij septembercirculaires 2018 gemeentefonds en provinciefonds

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer de septembercirculaire 2018 voor het gemeentefonds en provinciefonds. Deze ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-09-2018

Septembercirculaire Provinciefonds 2018

Septembercirculaire, provinciefonds, septembercirculaire 2018, september circulaire, septembercirculaires

Circulaire | 18-09-2018

Taakmutatie 2020

Circulaire | 18-09-2018

IU-participatie-2018-2023 septembercirculaire 2018

Circulaire | 18-09-2018

Taakmutatie 2022

Circulaire | 18-09-2018