18.712 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Bestuurskosten BZK december 2017

Dit document bevat de bestuurskosten die in de aangegeven periode zijn gemaakt voor, door of namens bewindspersonen en...

Publicatie | 21-02-2018

Besluit Wob-verzoek correspondentie Raad van State over intrekking Wet raadgevend referendum

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft op 20 februari 2018 een besluit genomen op een verzoek in het...

Wob-verzoek | 20-02-2018

Kamerbrief over reactie op brief postbezorging op Bonaire

Staatssecretaris Keijzer (EZK) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van de beantwoording op een brief over de postbezorging op...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-02-2018

Kamerbrief over gezamenlijke beleidsregel AIVD en MIVD veiligheidsonderzoeken

Brief van minister Bijleveld-Schouten (Def), mede namens minister Ollongren (BZK), aan de Tweede Kamer over gezamenlijke...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-02-2018

Kamerbrief over wetsvoorstel Intrekking van de Wet raadgevend referendum

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van haar verzoek om voorlichting aan de Raad van State over het...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-02-2018

Antwoord op Kamervragen over aanstellen regeringscommissaris Sint Eustatius

Staatssecretaris Knops (BZK) beantwoordt Kamervragen van lid De Graaf (PVV) over het aanstellen van Marcolino (Mike) Franco als...

Kamerstuk: Kamervragen | 20-02-2018

Kamervragen over het bericht 3,7 ton voor krakers

Uitstelbrief van minister Ollongren (BZK) op Kamervragen van lid Koerhuis (VVD) over het bericht 3,7 ton voor krakers.

Kamerstuk: Kamervragen | 20-02-2018

Voorlichting Raad van State

Voorlichting Raad van State over het voorstel Intrekking van de Wet raadgevend referendum.

Kamerstuk: Advies Raad van State | 20-02-2018

Beantwoording Kamervraag over het versturen van de recente voorlichting van de Raad van State

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer een reactie op het versturen van de recente voorlichting van de Raad van State...

Kamerstuk: Kamervragen | 20-02-2018

Kamerbrief over inbreukprocedure EU-aanbestedingsplicht woningcorporaties

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over het besluit van de Europese Commissie om een inbreukprocedure tegen...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-02-2018