3.990 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kamerbrief over aansluitroutes en MER-actualisatie Lelystad Airport

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de actualisatie van het milieueffectrapport (MER) over...

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-02-2018

Kamerbrief over tekort militaire luchtverkeersleiders

Brief van staatssecretaris Visser (Def) aan de Tweede Kamer over mediaberichten over tekort militaire luchtverkeersleiders....

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-02-2018

Kamerbrief met geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken met ministers van Defensie

Aanbiedingsbrief van minister Bijleveld-Schouten (Def) mede namens minister Kaag (BZ) aan de Tweede Kamer bij de geannoteerde...

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-02-2018

Kamerbrief over gezamenlijke beleidsregel AIVD en MIVD veiligheidsonderzoeken

Brief van minister Bijleveld-Schouten (Def), mede namens minister Ollongren (BZK), aan de Tweede Kamer over gezamenlijke...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-02-2018

Kamerbrief over bevindingen intern onderzoek naar misbruikzaak uit 1982

Staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) informeert de Tweede Kamer over de bevindingen van een intern onderzoek naar een...

Kamerstuk | 16-02-2018

Kamerbrief over antwoorden op Kamervragen inzake 5G

Staatssecretaris Keijzer (EZK) beantwoordt de vragen van verschillende Kamerleden over 5G.

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-02-2018

Aanbiedingsbrief bij jaarplan 2018 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied.

Aanbiedingsbrief van minister Bijleveld-Schouten (Def), mede namens staatssecretaris Knops (BZK), aan de Tweede Kamer bij het...

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-02-2018

Aanbiedingsbrief bij het toezichtsrapport 55 van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD)

Minister Ollongren (BZK) en minister Bijleveld-Schouten (Def) bieden de Tweede Kamer het toezichtsrapport nummer 55 van de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-02-2018

Aanbiedingsbrief bij onderzoeksrapport voorvallen tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen

Aanbiedingsbrief van minister Bijleveld-Schouten en staatssecretaris Visser (Def) aan de Tweede Kamer bij het interne...

Kamerstuk: Kamerbrief | 08-02-2018

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat kleinevliegvelden vrij spel zijn voor criminelen

Antwoorden van minister Bijleveld-Schouten (Def) op de schriftelijke vragen van het Kamerlid Popken (PVV) over het bericht dat...

Kamerstuk: Kamerbrief | 07-02-2018