22.826 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Kamerbrief oprichting van een Digital Trust Centre

Digitalisering is een van de belangrijkste drivers van economische groei en biedt kansen voor het oplossen van maatschappelijke...

Kamerstuk: Kamerbrief | 23-09-2017

Kamerbrief over Eindrapport scenariostudie weidevogels WUR/Sovon

Brief van minister Kamp (EZ) aan de Tweede Kamer over het Eindrapport scenariostudie weidevogels WUR/Sovon.

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-09-2017

Eindrapport scenariostudie weidevogels WUR/Sovon

Dit rapport bevat een aantal scenario's voor de opstelling van een nationaal plan ter bescherming van weidevogels.

Rapport | 22-09-2017

Kamerbrief met reactie op het NRC-artikel toezicht NVWA op slachthuizen

Minister Kamp (EZ) stuurt de Tweede Kamer een brief met een reactie op het NRC-artikel van 23 juni 2017 over het toezicht van...

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-09-2017

Kamerbrief over aanbieding AWTI-advies 'Onmisbare schakels'

Minister Kamp (EZ) en staatssecretaris Dekker (OCW) bieden de Tweede Kamer het advies 'Onmisbare schakels - De toekomst van het...

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-09-2017

Beantwoording Kamervragen over een onderzoek over gaswinning en kans op ernstige aardbevingen

Minister Kamp (EZ) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Beckerman (SP) over een onderzoek dat stelt dat de huidige gaswinning...

Kamerstuk: Kamervragen | 22-09-2017

Advies Onmisbare schakels - De toekomst van het toepassingsgericht onderzoek

Minister Kamp (EZ) biedt de Tweede Kamer, mede namens de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het advies...

Rapport | 22-09-2017

Kamerbrief over onderzoek naar prijzen van levensmiddelen in Caribisch Nederland

Minister Kamp (EZ) informeert de Eerste Kamer over de uitkomsten van het onderzoek naar prijzen van levensmiddelen in Caribisch...

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-09-2017

Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over boetes op basis van de Meststoffenwet

Minister Kamp (EZ) meldt de Tweee Kamer dat de vragen van Kamerlid Dijkgraaf (SGP) Kamervragen over boetes op basis van de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-09-2017

Accountantsrapport bij achttiende voortgangsrapportage verwerving F-35

Accountantsrapport bij achttiende voortgangsrapportage verwerving F-35.

Rapport | 21-09-2017