Zoekt u een document van voor 2016 en kunt u dat hier niet vinden? Kijk dan in het webarchief van Rijksoverheid.nl.

57.103 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

De Nederlandse landbouwexport 2018 in breder perspectief

Rapport | 18-01-2019

Bestuursakkoord implementatie en invoering wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen

Convenant | 17-01-2019

Regionale verdieping NMCA - HOV-net Groningen

In 2017 heeft Goudappel Coffeng in opdracht van het ministerie van IenM (nu IenW) de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse ...

Rapport | 17-01-2019

Infographic Kwaliteit en veiligheid van gebouwen verbeteren

Met een onafhankelijk en gecertificeerde kwaliteitscontroleur komt er een nieuwe vorm van bouwtoezicht. De kwaliteitscontroleur ...

Publicatie | 17-01-2019

Vragen en antwoorden over verandering wetsvoorstel stelsel voorwaardelijke invrijheidstelling

Het kabinet heeft een wetsvoorstel ingediend om het systeem rondom de voorwaardelijke invrijheidstelling en detentie te ...

Publicatie | 17-01-2019

Kamerbrief over Wob-verzoek kamerbrief van 23 februari 2017 ‘Meer tijd voor onderwijsverbetering’

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt een brief aan de Tweede Kamer over de motie-Van Meenen en Ypma ...

Kamerstuk | 17-01-2019

Bestuurskosten ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid november 2018

Dit document bevat de bestuurskosten die in de aangegeven periode zijn gemaakt voor, door of namens bewindspersonen en ...

Publicatie | 17-01-2019

Wetsvoorstel Straffen en beschermen

Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in verband met de wijziging van ...

Kamerstuk: Voorstel van wet | 17-01-2019

Memorie van Toelichting Wet Straffen en beschermen

Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in verband met de wijziging van ...

Kamerstuk: Memorie van toelichting | 17-01-2019

Nader rapport Wet Straffen en beschermen

Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, het Wetboek van Strafrecht en enige ...

Kamerstuk: Nader rapport | 17-01-2019