Zoekt u een document van voor 2016 en kunt u dat hier niet vinden? Kijk dan in het webarchief van Rijksoverheid.nl.

49.427 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Aanbiedingsbrief reactie op brief van Commissie Fusietoets Onderwijs van 30 mei 2018

Minister Van Engelshoven (OCW) biedt een afschrift aan van haar reactie op een brief van de Commissie Fusietoets Onderwijs...

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-07-2018

Reactie op brief Commissie Fusietoets Onderwijs van 30 mei 2018 over voorstellen voor het borgen van kennis, expertise en ervaring

Minister Van Engelshoven (OCW) reageert op een brief van de Commissie Fusietoets Onderwijs (CFTO) van 30 mei 2018. De CFTO...

Brief | 13-07-2018

Kamerbrief over duidelijkheid voor de leerlingen van VMBO Maastricht

Minister Van Engelshoven (OCW) reageert, mede namens de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, op een artikel...

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-07-2018

Vragen en antwoorden eindexamens VMBO Maastricht 13 juli 2018

Hier vindt u antwoorden op vragen over de onregelmatigheden bij de examens van vmbo-leerlingen in Maastricht en de gevolgen...

Publicatie | 13-07-2018

Kamerbrief met antwoorden op schriftelijke vragen over berichten over onderzoekskaders onderwijskwaliteit

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt bij afwezigheid van minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) de Tweede...

Kamerstuk | 13-07-2018

Strategisch Plan PPS PhotonDelta

Strategisch Plan PPS PhotonDelta

Rapport | 13-07-2018

Kamerbrief Nationale Agenda Fotonica en investeringsplan PhotonDelta

Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Keijzer van economische zaken en Klimaat (EZK) van de Nationale Agenda Fotonica en...

Besluit | 13-07-2018

Nationale Agenda Fotonica

Rapport | 13-07-2018

Persconferentie na ministerraad 13 juli 2018

Minister-president Rutte blikt voor het zomerreces terug op de afgelopen NAVO-top en gaat in op de voortgang van de uitvoering...

Video | 13-07-2018

Meerjarenovereenkomst Forensische Zorg 2018‐2021

Rapport | 13-07-2018