Documenten

Zoekt u een document van voor 2018 en kunt u dat hier niet vinden? Kijk dan in het webarchief van Rijksoverheid.nl.

1.042 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Abonneren op de laatste documenten

Koepelnotitie effecten vrachtwagenheffing

De notitie geeft een samenvatting van het onderzoek naar de mogelijke effecten van een vrachtwagenheffing.

Rapport | 29-06-2020

MIRT-Verkenning A4 Burgerveen - N14 Structuurvisie

Het rapport bevat de Structuurvisie voor de A4 tussen knooppunt Burgerveen en de N14. De Structuurvisie bevat de resultaten van ...

Rapport | 29-06-2020

MIRT-Verkenning A4 Burgerveen - N14 Addendum Milieueffectrapport

Het addendum (de bijlage) bevat de wijzigingen in de milieueffectrapportage (m.e.r.) voor het project voor aanpassingen aan de A4 ...

Rapport | 29-06-2020

MIRT-Verkenning A4 Burgerveen - N14 Reactienota ontwerp-Structuurvisie A4 Burgerveen-N14

De reactienota bevat de zienswijzen op de Ontwerpstructuurvisie voor de A4 tussen knooppunt Burgerveen en de N14.

Rapport | 29-06-2020

Milieueffecten Vrachtwagenheffing Geluid, luchtkwaliteit, natuur en klimaat

Het onderzoek richt zich op de gevolgen van de vrachtwagenheffing voor de aspecten geluid, luchtkwaliteit, natuur en klimaat ...

Rapport | 29-06-2020

Effectbepaling van een vrachtwagenheffing en verschillende terugsluismaatregelen op de wagenparksamenstelling en emissies van het vrachtverkeer in Nederland

Het onderzoek richt zich op de effectbepaling van een vrachtwagenheffing en verschillende terugsluismaatregelen op de ...

Rapport | 29-06-2020

Besluit van het LBO inzake afspraak 7c van de Bestuursovereenkomst

Het Landelijk Bestuurlijk Overleg Nitraat in grondwaterbeschermingsgebieden (LBO) besluit dat er voldoende voortgang is geboekt ...

Kamerstuk | 29-06-2020

Kamerbrief Steunmaatregelen KLM

Ministers Hoekstra van Financiën en Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat informeren de Tweede Kamer over ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-06-2020

Juridische aspecten van algoritmen die besluiten nemen Een verkennend onderzoek

Het rapport bevat een onderzoek naar de juridische aspecten van algoritmen die besluiten nemen waarin de publieke waarden en ...

Rapport | 26-06-2020

Kamerbrief over nadere Kamervragen over het eindadvies van het Adviescollege Stikstofproblematiek in relatie tot het wetsvoorstel Aanvullingswet natuur Omgevingswet

Minister Schouten beantwoordt nadere vragen over het eindadvies van het Adviescollege Stiknstofproblematiek in relatie tot het ...

Kamerstuk: Kamervragen | 26-06-2020