Documenten

Zoekt u een document van voor 2018 en kunt u dat hier niet vinden? Kijk dan in het webarchief van Rijksoverheid.nl.

1.305 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Abonneren op de laatste documenten

Rapportage inzet middelen en methoden in gasjaar 2019-2020

Brief van Gasunie Transport Services (GTS) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) met een rapportage over de ...

Brief | 15-01-2021

Kamerbrief met stand van zaken over gaswinning Groningen

Minister Wiebes stuurt een brief met de stand van zaken over diverse onderwerpen rondom de gaswinning in Groningen. De minister ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-01-2021

Toekomstperspectief Automobiliteit 2040

Het Toekomstperspectief beschrijft de rol van de auto in het mobiliteitssysteem van nu en de toekomst. Het schetst de opgaven en ...

Rapport | 14-01-2021

Beantwoording Kamervragen over omschakelprogramma

Minister Schouten beantwoordt vragen over het omschakelprogramma voor agrarische bedrijven.

Kamerstuk: Kamervragen | 14-01-2021

Beantwoording Kamervragen over ontwerpbesluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet

Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op Kamervragen over het voorgehangen Ontwerpbesluit tot vaststelling van ...

Kamerstuk: Kamervragen | 14-01-2021

Ontwerp-VoorkeursbeslissingLuchtruimherziening Werken aan een nieuwe balans in het Nederlandse luchtruim

Het document bevat de beslispunten voor de ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening. Het gaat in op de aanleiding voor de ...

Rapport | 13-01-2021

Rapport Plan-MER Luchtruimherziening

Het rapport bevat de samenvatting van het plan-MER bij de (ontwerp-)Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening.

Rapport | 13-01-2021

Passende Beoordeling op Hoofdlijnen Luchtruimherziening

De Passende Beoordeling op Hoofdlijnen richt zich op de risico’s op negatieve effecten op het Natura 2000-netwerk als gevolg van ...

Rapport | 13-01-2021

Stand van zaken Klimaatakkoord Gebouwde omgeving

Minister Ollongren informeert het College van Burgemeester en Wethouders over de stand van zaken Klimaatakkoord Gebouwde omgeving.

Brief | 12-01-2021

Nota naar aanleiding van Verslag wijziging Wet milieubeheer

Staatssecretaris Van Veldhoven reageert op het verslag van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) van de ...

Beleidsnota | 07-01-2021