Doe mee

De Rijksoverheid is geïnteresseerd in meningen, ideeën en initiatieven vanuit de samenleving. Met haar kennis en netwerk kan de Rijksoverheid wellicht een initiatief een stap verder helpen. ‘Doe mee’ bevat een overzicht van initiatieven waarbij burgers en bedrijven kunnen meedenken, meedoen en soms ook mee beslissen bij het maken of uitvoeren van beleid.

Internetconsultatie

Op Internetconsultatie.nl vindt u wet- en regelgeving die door het kabinet wordt voorbereid en waarover via internet wordt geconsulteerd. U kunt reageren op deze voorstellen.

Initiatieven of ideeën ministeries BZK en IenW

Heeft u zelf een idee of initiatief op het terrein van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) of het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en heeft u daar een vraag over? Dan kunt u contact opnemen met deze ministeries via het contactformulier. Vermeld duidelijk op het formulier voor welk ministerie het is bestemd, dat het om een initiatief gaat en wat uw vraag is.

Voor overige initiatieven, financiering of hulp bij het schrijven van een plan, kunt u terecht op www.idealenkompas.nl