Consumentenplatform

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) wil burgers betrekken bij het maken en aanpassen van het beleid. Daarom is in 2002 het Consumentenplatform ingesteld.

Werkwijze

De leden van het Consumentenplatform worden benoemd door de minister. De 20 leden komen uit het bedrijfsleven en verschillende maatschappelijke organisaties. Zij discussiëren 3 keer per jaar tijdens een besloten vergadering over een specifiek thema.

Voorafgaand wordt een consumentenonderzoek gehouden naar het thema. Dit onderzoek bestaat uit een telefonische enquête en 3 panelgesprekken. In zo’n panelgesprek discussiëren ongeveer 10 burgers over het thema.

Binnenkort gaat deze werkwijze veranderen. Het is de bedoeling dat het platform sterker gaat bijdragen aan het maatschappelijk debat. Dit gebeurt door consumenten en andere belanghebbenden via social media, zoals Twitter, te betrekken bij het thema.

Dit gebeurt op het moment dat het nieuwe beleid in voorbereiding is, zodat het ministerie de uitkomsten hierin kan meenemen.

Thema's

Een greep uit de onderwerpen waarover het Consumentenplatform heeft gediscussieerd:

  • Prijsinterventies op duurzaam voedsel
  • Ouderen en gezonde voeding
  • Consumentenbeleid voor duurzaam voedsel