Mijn energie 2050

We zijn in Nederland in hoge mate afhankelijk van energie. De zekerheid dat er stroom is voor burgers en bedrijven, is in ons land bijna 100%.

Het tijdperk van fossiele energie is voorbij: Nederland heeft, net als vele andere landen in de wereld, de doelstelling afgesproken om in 2050 CO2-arm te zijn.

Alle inwoners van Nederland krijgen de komende jaren met de transitie naar duurzame energie te maken: ons huis zal in de toekomst op een andere manier worden verwarmd, we zullen ons op een andere manier vervoeren en het landschap zal door de komst van bijvoorbeeld zonne- en windmolenparken veranderen.

Energiedialoog

De energietransitie kan de overheid niet alleen, dat móeten en gaan we samen doen. In de energiedialoog werden daarom alle Nederlanders (wetenschappers, bewoners, bedrijven, ondernemers) uitgenodigd om mee te denken over de eigen energievoorziening en onze toekomstige energie in Nederland. We zijn met elkaar in gesprek gegaan over welke keuzes we willen maken om in de toekomst een betrouwbare, betaalbare en duurzame energievoorziening te hebben.

Mijnenergie2050.nl

De landelijke energiedialoog begon op 7 april en liep tot 1 juli 2016. Op de website Mijnenergie2050.nl kon iedereen vanaf 7 april online reacties kwijt, zich aanmelden voor evenementen en eigen evenementen en visies uploaden.

De landelijke aftrap voor de energiedialoog vond 10.00 - 14.00 uur simultaan plaats op 3 plekken in het land: Rotterdam, Leeuwarden en Eindhoven. Daarbij was er ondersteuning door lokale partners.

In elke plaats bespraken we vragen, uitdagingen en dilemma’s rond de energietransitie vanuit een ander thema:

Rotterdam: thema Proceswarmte voor industrie, warmte voor de wijk

 • Hoe blijven we internationaal concurrerend als we tegelijk CO2-arm willen opereren?
 • Industrie: vernieuwen of verkleinen?
 • Kan klimaatneutraliteit een concurrentievoordeel zijn?
 • Kan heel Rotterdam met restwarmte van de industrie verwarmd worden?

Eindhoven: thema’s Vervoer en Kracht & Licht

 • Hoe ziet een duurzaam vervoerssysteem er in uw regio uit?
 • Welke energiebronnen spelen een rol? En wat kunnen we met bestaande infrastructuur daarvoor?
 • Kan elektriciteitsproductie volledig duurzaam? Of zijn er ook andere opties?
 • Hoe flexibel kan het gebruik van elektriciteit worden? Moeten we blijven salderen?

Leeuwarden: thema Warmte in de gebouwde omgeving

 • Wat betekent het om in een gasloze wijk te wonen?
 • Hoeveel energie willen we met zijn allen nog besparen?
 • Wordt warmte in de gebouwde omgeving een collectieve voorziening?

Deze en nog veel meer vragen kwamen aan de orde tijdens de bijeenkomsten. Het programma bestond uit 2 delen:

 • Plenair gaf minister Kamp het startschot voor de dialoog samen met de ambassadeur energiedialoog
 • Vervolgens werden globaal de keuzes geschetst voor de energievoorziening van de toekomst en welke dilemma’s dit oproept. Daarover gingen we in kleinere groepen in gesprek op zoek naar antwoorden, ideeën en opvattingen.

Opbrengsten energiedialoog

Eind 2016 presenteerde minister Henk Kamp van Economische Zaken de Energieagenda. De bijdragen aan de Energiedialoog hebben daar de bouwstenen voor geleverd. Het online discussieplatform is sinds maart maart gearchiveerd en de resultaten zijn naar de Tweede Kamer gestuurd.

Download het Energierapport ‘Transitie naar duurzaam’.

Contact

Volg ons op Twitter @ministerieEZ