Internetconsultatie Telecommunicatiewet

Het ministerie van Economische Zaken wil de Telecommunicatiewet verbeteren. Daarom wordt de Telecommunicatiewet aangepast.

Deze aanpassing gebeurt met een wetsvoorstel tot wijziging van de Telecommunicatiewet. Dit wetsvoorstel is een zogenoemde Verzamelwet en bevat diverse wijzigingen van de Telecommunicatiewet ter versterking van de samenhang en het beleid op het gebied van elektronische communicatie.

Het wetsvoorstel wil onder meer de positie van eindgebruikers bij netwerkstoringen versterken, de overstapdrempels voor kleinzakelijke gebruikers verlagen, en de integrale veiligheid van antenne-opstelpunten voor omroepetherdistributie verbeteren. Diverse wijzigingsvoorstellen zijn gedaan ter uitvoering van moties van leden van de Tweede Kamer of zijn toezeggingen van de minister van Economische Zaken.