Internetconsultatie: versterking decentrale rekenkamers

Van 4 juniĀ  tot 1 augustus 2018 konden belanghebbenden reageren op het wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers. Dit wetsvoorstel verplicht elke gemeente een onafhankelijke rekenkamer in te stellen.

Reageren op dit wetsvoorstel is niet meer mogelijk. U kunt wel de reacties op het wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers lezen op de website internetconsulatie.nl.

Aanleiding en inhoud wetsvoorstel

Een gemeente kan nu nog andere regels stellen over de taken van de gemeentelijke rekenkamer. Die mogelijkheid wordt geschrapt. In de praktijk blijkt namelijk dat in veel gemeenten de rekenkamers niet of nauwelijks rekenkameronderzoek (kunnen) doen.

Het wetsvoorstel regelt onder andere dat:

  • de onderzoeksbevoegdheden van rekenkamers worden uitgebreid;
  • de gemeenteraad 1 of meer van zijn leden als adviseur aan de rekenkamer kan toevoegen.

Belang van gemeentelijke rekenkamer

Lokale rekenkamers onderzoeken de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van gemeentelijk beleid. Deze taak wordt de komende jaren nog belangrijker, omdat gemeenten meer taken en geld hebben gekregen. Bijvoorbeeld op het gebied van zorg en over enkele jaren ook de uitvoering van de Omgevingswet.