Nationale Pensioendialoog

Via www.denationalepensioendialoog.nl kon iedereen meepraten over de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel. Wat willen we? Wat is haalbaar en betaalbaar?

De website ondersteunde de ‘live dialoog’ in het land door wensen, ideeën en zorgen die in de samenleving leven, digitaal bijeen te brengen. Daarnaast konden mensen zich via de site aanmelden voor een van de discusiebijeenkomsten die in de periode september-december 2014 werden gehouden. Geïnteresseerden, deskundigen en belangenbehartigers konden daar met elkaar in gesprek gaan. De bijeenkomsten vonden plaats in Amsterdam, Eindhoven, Maarssen en Zwolle.

De Rijksoverheid wilde met deze pensioendialoog onderzoeken hoe het pensioenstelsel in de toekomst beter kan aansluiten op de wijze waarop mensen werken en leven. De Rijksoverheid wilde dit samen met de sector en de samenleving doen. De uitkomsten van de pensioendialoog zijn verwerkt in een hoofdlijnennotitie. Deze notitie is in het voorjaar van 2015 naar de Tweede Kamer gestuurd.