Natuurambitie Grote Wateren

De Rijksoverheid wil samen met betrokken partijen een beleidsvisie ontwikkelen voor behoud van natuur van de grote wateren: de Natuurambitie Grote Wateren 2050-2100.

Ontwikkeling natuurambitie

Om deze natuurambitie te ontwikkelen gaat het ministerie van Economische Zaken (EZ) in gesprek met betrokken partijen: bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en overheden.

EZ organiseert de komende maanden allerlei gesprekken en workshops. Hierin hebben mensen de gelegenheid om vanuit hun sector mee te denken aan een Natuurambitie Grote Wateren 2050-2100.

Vaststelling natuurambitie

Op die manier wil EZ een beeld krijgen van de kansen voor het natuurbehoud van de grotere wateren. En van de kansen die er zijn tussen natuur en andere belangen. Bijvoorbeeld veiligheid, zoetwatervoorziening, recreatie, wonen en economie.

De staatssecretaris van EZ heeft in 2014 keuzes gemaakt en de Natuurambitie grote wateren 2050-2100 vastgesteld.