Toekomst Elektriciteitswet en Gaswet

Iedereen kon  meepraten over de toekomst van de Elektriciteitswet en Gaswet. Dat kon via een discussiegroep op LinkedIn of via Internetconsultatie.nl.

De Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet zouden ingrijpend op de schop gaan. De herziening van Elektriciteits- en Gaswet staat aangekondigd in een Kamerbrief uit 2011.

De herziening was  nodig omdat de huidig Elektriciteits- en Gaswet niet zijn toegesneden op een toekomstige overgang naar een schone (CO2-arme) energiehuishouding. Zo hielden  beide wetten onvoldoende rekening met recente ontwikkelingen, zoals een groeiend aandeel hernieuwbare energie, meer grensoverschrijdend transport van gas en elektriciteit en een toename van decentraal opgewekte energie.

De nieuwe wet moest duidelijker en eenvoudiger, met minder regeldruk voor burgers en bedrijven. Eenvoudiger regelgeving voor bijvoorbeeld uitvoering en toezicht zou ook  minder lasten voor de overheid betekenen. Tot slot behoorde de nieuwe wetgeving meer in lijn te komen met Europese regels.

Als voorbereiding op deze herziening opende  het ministerie een discussiegroep op LinkedIn. Iedereen kon  op die plek meedenken over de problemen, dilemma’s en mogelijke oplossingen die in het wetsvoorstel een plek moeten krijgen.