Toekomst Europees landbouwbeleid

Het Europees landbouwbeleid gaat in 2014 drastisch veranderen. U kunt meepraten over de vraag hoe dat moet gebeuren.

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie (EU) is in 1957 ingevoerd. Het moest boeren een redelijk inkomen garanderen. Consumenten moesten verzekerd zijn van voldoende en goed voedsel. Tegenwoordig bestaat het GLB uit twee pijlers: inkomensondersteuning/markt-prijsbeleid voor boeren en plattelandsontwikkeling.

Meepraten over het Europees landbouwbeleid kan op Toekomstglb.nl. De website is een initiatief van het Netwerk Platteland en is mogelijk gemaakt door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I).