Toekomst gebied Antwerpen-Rotterdam

Status: afgerond

Burgers en belanghebbenden denken mee over de toekomstige ontwikkelingen van het gebied tussen Antwerpen en Rotterdam.

Hoe zouden de havens, de huizen, de landbouw, de natuur, het water en de bereikbaarheid er in 2040 uit kunnen zien? Een mogelijk antwoord op deze vraag is aan burgers en belanghebbenden voorgelegd. Wat vinden zij ervan? Hun antwoorden worden meegenomen in het Verkenningenrapport.

Achtergrondinformatie over en het vervolg op dit participatieproject vindt u in het onderwerp Ruimtelijke ordening en bereikbaarheid.